Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planı, birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Ayrıca, acil durum eylem planının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için acil durum terimine hakim olmak gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak bu kavramı açıklayalım. Acil durum, firma çalışanları, ziyaretçiler, personeller ya da halk arasında ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek ya da işlerin aksamasına, durmasına, fiziksel ya da çevresel şekilde zarar görmesine, firmanın mali yapısının bozulmasına yol açabilecek, ani biçimde ve istem dışında gelişen olaylardır.

Peki, acil durum eylem planı ne anlama geliyor? Bir işletmenin herhangi bir unsurunu olası bir tehlikeye maruz kalmasını önleme, tehlikelerin zararlarını bertaraf etme amacıyla hazırlanan, acil durum esnasında hangi kişinin hangi görevleri üstleneceğini önceden açıklayan yazılı bir plan oluyor. Bu nedenle acil durum eylem planı oldukça önemli kabul ediliyor.

Acil Durum Eylem Planı Ne Anlama Geliyor?

Acil durum planı, bireylerin toplu şekilde yer aldığı ve zamanlarının büyük kısmını birlikte geçirdiği firmalar için hayati önem taşıyor. Bütün firmalar, patlama, sabotaj, toplumsal olaylar, aşırı soğuk, aşırı sıcak, sel ve su baskınları, tehlikeli madde olayları, yangın, deprem gibi gelişmeler için önceden acil durum planları hazırlamalılar. Çünkü bu durum işçi güvenliği ve sağlığı açısından önemli kabul ediliyor. Ayrıca müşteriler ve tedarikçiler açısında da önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla acil durum planı, neredeyse tüm işletmeler için önem verilmesi gereken bir konu oluyor.

Acil durum eylem planı, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti dahilinde yapılıyor. Her firmanın özel durumları tespit ediliyor. Firma kaynak ve personelleri değerlendiriliyor. Böylece acil durum planı hazırlanıyor. Acil durum eylem planı her olası tehlike haline yanıt verecek biçimde oluyor. Aynı zamanda esnek bir yapıda olması gerekiyor. Bu nedenle planın, geliştirilme, uygulanma, analiz ve planlama gibi aşamaları içermesi önemli oluyor.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlığı Nasıl Oluyor?

Acil durum eylem planı için hazırlık aşaması önemli oluyor. Bu nedenle ilk olarak risk analizi ve değerlendirme raporu hazırlanıyor. Bu rapordan da mevcut risklere dair ilgili mevzuat dahilinde alınabilecek tedbirler belirleniyor. Ayrıca bütçe planlaması yapılıyor.

Olay öncesi, sonrası ve sırasında şeklinde hazırlanması gereken planda temel amaçlar bulunuyor. Bunlardan birisi tehlike oluşturacak olayların hiç ortaya çıkmaması, meydana gelse dahi bu olayların büyümemesi, büyüdüğü durumlarda uygulanacak eylemler tarzının önceden tespiti ve görev paylaşımı gerçekleştirilerek sorumluluk ve yetkiler belirleniyor. Bunlar, acil eylem planı hazırlığında dikkat edilmesi gereken arasında konumlanıyor. O nedenle çok önemli oluyor. Mühim olan olayın evvelinde önleyici önlemlerin alınmasıdır. Buna karşın olay meydana gelmesi halinde de ilerleyen süreçte yapılması gerekenler belirleniyor. Acil durum eylem planında yer alması gereken bölümler bulunuyor. Bu şu şekilde açıklıyoruz.

 • Acil durumlarda aranacak önemli telefonlar.
 • Binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları.
 • Acil durum toplanma bölgeleri.
 • Tesisin riskli bölgeleri.
 • Acil durumun aşamaları ve personelin hareket stili.
 • Araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar.
 • Sorumluluk ve yürütme.
 • Acil durum organizasyonu.
 • Kapsam.

Bu bölümler dahilinde habersiz ve haberli tatbikatlar yapılıyor. Böylece acil durumlara dair firmanın bağışıklık kazanması sağlanıyor. Ancak unutulmaması gerekiyor ki, firma personelinin acil durumlara karşı gereken bilinci kazanması ve soğukkanlı aksiyon alması her daim çok önemli oluyor.

Acil Durum Planı Nedir?

Acil durum, halk, personeller, ziyaretçiler, müşteriler arasında ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek, işlerin aksamasına neden olabilecek istem dışı ve plansız gelişen olaylara deniyor. Diğer yandan patlama, sabotaj, toplumsal olaylar, aşırı soğuk, aşırı sıcak, sel ve su baskınları, tehlikeli madde olayları, yangın, deprem gibi durumlar, acil durum olarak kabul ediliyor. Bu tür gelişmeler tam anlamıyla insan yaşamına engel teşkil ediyor. Bu nedenle bu tarz olaylara acil durum adı veriliyor. Acil durumlarda kişilerin nasıl davranması gerektiği ve neler yapmaları gerektiği ise acil durum eylem planı ile açıklanıyor.

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi patlama, sabotaj, toplumsal olaylar, aşırı soğuk, aşırı sıcak, sel ve su baskınları, tehlikeli madde olayları, yangın, deprem gibi acil durumlarda kimin nasıl davranması gerektiği önemli oluyor. Acil durum planı, herhangi bir acil durum oluştuğunda bireylerin acemilik yaşamadan hareket etmelerine imkân tanıyor. Bu nedenle de önemli bir plan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insanların yaşamı söz konusu oluyor. Dolayısıyla insanların yaşamını korumak için bu tür planların detayları bilinmesi gerekiyor. Bir eylem planı ile zor koşullar altında dahi soğukkanlı davranmayı öğreniyorsunuz. Global çapta pek çok firma, acil durum planı sayesinde çok sayıda acil durumda problemsiz bir şekilde kurtuluyor.

Acil Durum Eylem Planı Ne İşe Yarıyor?

Birçok kişi acil durum planı ne işe yarıyor merak ediyor. Örneğin, bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikada yangın çıktı. Siz nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Kime ne soracağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğiniz hakkında bilginiz bulunmuyor. İşte sizi bu tür hareketlerden kurtaran ve güvende kalmanıza yardımcı olan acil durum planı oluyor. Acil durumda başınızda kimin olacağı, nasıl hareket edeceğiniz ve hangi alandan çıkış gerçekleştireceğiniz gibi ayrıntıları içeren, bu tür bir plan oluyor. Bu nedenle son derece önemli kabul ediliyor. Çünkü kişilerin yaşamını koruyor.

Günümüzde bütün firmalarda acil durum eylem planı olması gerekiyor. Bunun nedeni ise kişilerin can ve mal kaybına uğramasını önlemek diyebiliriz. Böylece günümüz firmalarında eskiye oranla daha az can ve mal kaybı gerçekleşiyor. Herkes tarafından tercih edilen ve global çapta tanınan bir şirket olmak için kesinlikle acil durum planına ihtiyacınız var. Bununla birlikte insanların can ve mal kaybını önlemek için de böyle bir rapor önem arz ediyor. Sorumlu bir işveren olarak kesinlikle acil durum planına sahip olmanız gerekiyor.

Acil Durum Planı Hazırlamak Nasıl Oluyor?

Acil durum planı hazırlığı birçok detay içeriyor. Bununla ilgili bilinmesi gerekenleri şu şekilde açıklıyoruz.

 • Olası acil durumlar değerlendiriliyor.
 • Personelleri ve iş yerini etkileyecek bütün olası acil durumlar belirleniyor.
 • Oluşabilecek acil durumların etkilerini engelleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınıyor.
 • Acil hallerin olumsuz etkilerinden korunmak amacı ile gereken ölçümler ve değerlendirmeler yapılıyor.
 • Personelleri acil durumlara hazırlamak adına tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapılıyor.
 • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma alanları ve ekipler oluşturuluyor.
 • İşin niteliğine göre personellere patlama, sabotaj, toplumsal olaylar, aşırı soğuk, aşırı sıcak, sel ve su baskınları, tehlikeli madde olayları, yangın, deprem gibi alanlarda eğitim veriliyor.

Acil durum eylem planı, bütün firmalar için tasarım ya da kuruluş aşamasından başlamak üzere acil hallerin belirlenmesiyle hazırlanıyor. Ayrıca bunların olumsuz etkilerini engelleyen ve sınırlayan önlemlere yoğunlaşıyor. Görev alacan bireylerin tespit edilmesi, acil durum müdahale ve tahliye tekniklerinin oluşturulması gibi ayrıntılar da içeriyor. Diğer yandan dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları takip edilerek oluşturuluyor. Kavi Danışmanlık olarak; acil durum planı alanında en kaliteli ve en güvenli hizmeti sunuyoruz. Bu alanda ihtiyaçlarınız için hemen bizimle iletişime geçin!

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?