+90 212 875 34 63      bilgi@kavidanismanlik.com         | Teklif İste | Sıkça Sorulan Sorular |

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

(1)  Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  en  az  bir  adet  TMGD ishdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD hizme, TMGDS’ye sahip olmak şaryla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla ishdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi  durumları  dikkate  alarak,  gerekğinde işletmelerin  ishdam etmesi  veya  TMGDK’den  hizmet  alması  gereken  TMGD  sayısını arrmasını isteyebilir.

(4)  TMGD,  bu  Tebliğde  belirlen görevleri  yerine  gerirken bağımsızdır  ve  işletmeler  ve TMGDK’ler tarandan bu görevleriyle ilgili olarak etki alnda bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a) İshdam edeceği TMGD’leri veya  hizmet  alacağı  TMGDK’ler  ile  yapacağı anlaşmayı  türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  bildirmekle  ve  yapılan  bu  anlaşmanın  veya  TMGD’nin  iş  akdinin  fesih  edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD ishdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,

c) TMGD’nin işi gereği ihyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine gerebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarandan hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi  halinde,  Anlaşmaya  (ADR/RID)  taraf  ülkelerin  yetkili  kurumlarına  veya  bu  amaçla  belirlenen  kurumlara danışmanların irbat bilgilerini vermekle,

g) TMGD’nin  ileşim bilgilerini,  işletmede  bulunan  tüm  çalışanlara  yazılı  olarak  bildirmekle  ve  çalışanlar  tarandan kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ)  İşletmede  birden  fazla  TMGD  ishdam edilmesi  halinde  danışmanların  görev,  yetki  ve  sorumluluklarının  paylaşımını  yazılı olarak belirlemekle, yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

 (7 ) Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  TMGD  faaliyetlerinin  u‐net  otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır.

 İşletmeler;

a) TMGD tarandan u‐net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarandan, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u‐net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarandan birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla, yükümlüdürler.