ISO 45001 Yönetim Sistemi

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) standardını belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiştir. 45001 Belgesi, organizasyonların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik etkili bir yönetim sistemini uygulamalarına yardımcı olur.

ISO 45001 Belgesi’nin Amaçları Nelerdir?

Çeşitli sektörler için son derece önemli olan ISO 45001 Belgesi’nin temel amaçları şunlardır:

Çalışan Güvenliği: ISO 45001, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı hedefler. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi amaçlar.

Risk Yönetimi: Standard, iş yerlerinin riskleri belirlemesini, analiz etmesini ve yönetmesini sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı amaçlar.

Yasal Uyum: ISO 45001 Belgesi, iş yerlerinin ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Çalışan Katılımı: İş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimine aktif katılımını teşvik eder.

İyileştirme: ISO 45001, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemesini ve iyileştirmesini sağlar.

İmaj ve İtibar: ISO 45001 Belgesi, iş yerlerinin güvenli ve sağlıklı çalışma ortamına verdiği önemi göstererek imajını olumlu etkileyebilir.

Operasyonel Etkinlik: İSGYS, iş yerlerinin operasyonlarını daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütmelerini destekler.

Tedarik Zinciri İsteği: Tedarikçilerden İSGYS uygulamalarını talep eden büyük şirketlerle iş yapma fırsatları oluşturabilir.

Bu belge, özellikle organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği yönetimini etkili bir şekilde uygulamalarına, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumalarına, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik önlemler almalarına yardımcı olur.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

45001 Belgesi almak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminizi standarda uygun bir şekilde oluşturmalısınız. Bu sistemi bağımsız bir sertifikasyon kuruluşuna doğrulatmanız gereken bir süreçtir. İşte ISO 45001 Belgesi almak için genel adımlar:

Hazırlık ve Farkındalık:

ISO 45001 standardını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) konseptini anlayın.

Üst yönetim desteğini sağlayın ve belge alım sürecine dahil edin.

Risk Değerlendirmesi ve Belirleme:

İş yerinizdeki potansiyel iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyin ve değerlendirin.

Yasal gereklilikleri ve regülasyonları anlayın.

İSGYS Politikası ve Hedefleri:

İSGYS politikasını oluşturun ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirleyin.

Hedefleri ölçülebilir ve gerçekçi bir şekilde ifade edin.

Dokümantasyon ve Süreç Oluşturma:

İSGYS ile ilgili dokümantasyon oluşturun: prosedürler, talimatlar, formlar, yönergeler vb.

İş yerinizin özelliklerine uygun bir İSGYS süreci oluşturun.

Eğitim ve Farkındalık:

Çalışanları İSGYS konusunda eğitin ve farkındalık oluşturun.

İSGYS süreçlerini anlatan eğitimler düzenleyin.

İç Denetimler:

İSGYS süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek için düzenli iç denetimler yapın.

Denetim sonuçlarını gözden geçirin ve iyileştirme fırsatları belirleyin.

Yönetim Gözden Geçirmesi:

Üst yönetim, İSGYS’nin performansını değerlendirmek veya düzeltici/önleyici eylemler almak için periyodik olarak yönetim gözden geçirmesi yapmalıdır.

Bağımsız Doğrulama Denetimi ve Sertifikasyon:

Bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu ile iletişime geçin.

Doğrulama denetimi için randevu alın ve İSGYS’nin ISO 45001 standardına uygunluğunu doğrulayın.

Başarılı bir denetim sonucunda ISO 45001 Belgesi alabilirsiniz.

Sürekli İyileştirme:

ISO 45001 Belgesi almak süreçte bir adım olsa da, sürekli olarak İSGYS’nin performansını izlemeye veya iyileştirmeye devam edin.

ISO 45001 Belgesi, iş sağlığı veya güvenliği yönetimini etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Ayrıca  çalışanların güvenliğini korumanıza yardımcı olur. Uygulama süreci boyunca profesyonel yardım almak ve güncel bilgi kaynaklarını takip etmek de önemlidir.

Iso 45001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

İSGYS, uygulanmasının organizasyonlara sağladığı bir dizi avantaj bulunmaktadır:

Çalışan Güvenliği ve Sağlığı: İSGYS, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini veya sağlığını korumayı hedefler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Risk Azaltma: Özellikle İSGYS, iş yerlerinin potansiyel riskleri tanımlamasına ve yönetmesine yardımcı olarak iş güvenliği alanında iyileştirme sağlar.

Yasal Uyum: İSGYS, ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamayı kolaylaştırır, yasal sorumlulukları yerine getirmeye yardımcı olur.

Operasyonel Etkinlik: İSGYS, iş yerlerinin operasyonlarını düzenler, verimliliği artırır ayrıca iş süreçlerini optimize eder.

İmaj ve İtibar: ISO 45001 Belgesi, organizasyonların güvenli ve sağlıklı çalışma ortamına verdiği önemi göstererek imajını olumlu etkiler.

Çalışan Katılımı: İSGYS, çalışanların iş sağlığı veya güvenliği süreçlerine katılımını teşvik eder, bu da iş yerlerinde farkındalığı artırır.

Maliyet Düşürme: İSGYS, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltarak iş yerlerinin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Tedarik Zinciri Talepleri: ISO 45001 Belgesi, tedarikçilerden İSGYS uygulamalarını talep eden büyük şirketlerle iş fırsatları oluşturabilir.

Sürekli İyileştirme: İSGYS’nin prensipleri veya süreçleri, iş yerlerinin sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemelerine ve iyileştirmeler yapmalarına olanak tanır.

Yatırımcı ve Paydaş Güveni: ISO 45001 Belgesi, yatırımcıların ya da paydaşların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerini azaltabilir.

Hukuki ve Sigorta Avantajları: İSGYS’nin uygulanması, iş yerlerinin hukuki riskleri azaltmasına veya sigorta maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur.

Aslında bu belge, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çalışanları için daha güvenli bir ortam oluşturmasını sağlar. Bununla birlikte iş kazalarını önlemeye yönelik etkili bir yol sunar.

ISO 45001 Belgesi Şart Mı?

45001 Belgesini almak bir zorunluluk değildir. Ancak bazı durumlarda, iş yerleri ISO 45001 Belgesi’ne sahip olmanın avantajlarını göz önünde bulundurabilirler. Bu avantajlar arasında iş sağlığı veya güvenliği performansının iyileştirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca yasal uyumun sağlanması, operasyonel etkinliğin artırılması ve imajın güçlendirilmesi yer alır. Büyük şirketler, tedarik zinciri talepleri veya müşteri beklentileri nedeniyle tedarikçilerden 45001’i talep eder.

ISO 45001 Belgesi almak bir organizasyonun tercihine ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Özellikle iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği yönetimini daha etkili bir şekilde uygulamak önemlidir.  Çalışan güvenliğini sağlamak ve çeşitli avantajlardan yararlanmak istediklerinde bu belge düşünülebilir.

ISO 45001 Yönetim Sistemi Hangi Sektörler İçin Gereklidir?

ISO 45001’i (İSGYS) benimseyen ve uygulayan birçok farklı sektördeki firmalar için önemlidir. Bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği, her sektörde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korunur. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için kritik bir konudur. İşte ISO 45001 Belgesi’nin önemli olduğu bazı sektörler:

İnşaat Sektörü: İnşaat alanında çalışanlar, yüksek riskli işlerde faaliyet gösterirler. İSGYS, inşaat şirketlerinin iş kazalarını veya güvenlik sorunlarını en aza indirgemelerine yardımcı olur.

Sanayi Sektörü: Fabrikalar, üretim tesisleri veya sanayi işletmeleri, çeşitli tehlikeli makineler ve kimyasallarla çalışırlar. ISO 45001 Belgesi, iş güvenliği önlemlerini güçlendirir.

Enerji Sektörü: Enerji üretimi, dağıtımı ve tesislerde çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği önemlidir. Özellikle enerji sektöründe tehlikeli işler sıkça görür.

Hizmet Sektörü: Ofisler, restoranlar, oteller gibi hizmet sektörü işletmeleri de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alır. Özellikle çalışanların güvenliği ve sağlığı burada da önemlidir.

Taşımacılık ve Lojistik: Taşımacılık sektöründe sürücüler, depo çalışanları ve lojistik personeli için güvenlik önemlidir. İSGYS, bu sektörde de riskleri azaltır.

Kimya ve Petrol: Hem kimya hem de petrol sektörü, tehlikeli maddelerin kullanıldığı ve işlenildiği bir sektördür. ISO 45001, bu sektördeki tehlikeleri yönetmeye yardımcı olur.

Sağlık Hizmetleri: Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hem çalışanların hem de hastaların güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alır.

Eğitim Kurumları: Özellikle okullar ve üniversiteler, öğrencilerin ve çalışanların güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri almalıdır.

ISO 45001 Belgesi, hem iş sağlığı hem de güvenliği önlemlerini ciddiye alan ve çalışanların sağlığını korumak isteyen her sektördeki firmalar için önemlidir.

 

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?