Biyosidal Ruhsatlandırma

Biyosidal ruhsatlandırma, biyosidal ürünler için geçerli olmaktadır. Biyosidal ürün, Latince kökenlidir. Biyo yani canlı ve sidal yani öldürmek sözcüklerinden meydana gelmektedir. Manası ise canlı öldüren demektir. Fare, sinek, böcek, mantar, virüs ve bakteri gibi tek hücreli veya çok hücreli mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan kimyasal veya biyolojik preperatların tümü biyosidal şeklinde tanımlanmaktadır. Kullanım amacına göre bunlar; antibakteriyel, rodentisit, insektisit, antiviral, antiseptik ve dezenfektan gibi çeşitli isimler almaktadır.

Biyosidal Ürün Nedir?

Biyosidal ruhsatlandırma öncesinde biyosidal ürünün ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Bu kavramı sağlık bakanlığı şu şekilde açıklamıştır: Bir ya da daha çok aktif bileşen barındıran, kullanıma hazır halde satışa sunulan, biyolojik ya da kimyasal bakımdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etkiler sunan ya da hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, uzaklaştıran, yok eden aktif bileşenleri ve müstahzarları.

Günlük yaşamda herhangi bir neden ile temas ettiğimiz bu bileşenlerin çevreye, insana ve hedef zararlı organizmaya, diğer canlılara etkileri, zararları, depolama ve taşımacılık bilgileri, bertaraf teknikleri gibi bütün yönleri ile bilinmesi ve kontrol altında tutulması, gerekli tedbirlerin alınması, Sağlıklı Bakanlığı ve diğer alakalı kurum ve kuruluşların deneyim ve kontrolünde sağlanmalıdır. Bu bağlamda biyosidal ruhsatlandırma uygulamaları önem kazanmaktadır.

Biyosidal ruhsatlandırma, ürün izinleri ve ürün danışmanlığı gibi hususlarda bilgi almak için Kavi Danışmanlık ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

Biyosidal Ruhsatlandırma Nedir?

Öncelikle biyosidal ruhsatlandırma, bir biyosidal ürünün piyasaya arz edileceğini açıklayan ve bakanlık tarafından ilgili kişilere verilen belgeyi ifade etmektedir. Ayrıca biyosit, sözcük manası olarak biyolojik canlıyı öldüren ve canlı kıran manasındadır.

Biyosidal Ruhsatlandırma Hizmeti

Genel olarak biyosidal ruhsatlandırma hizmeti şunları içermektedir:

 • Biyosidal ürün ön başvuru hizmetleri.
 • Biyosidal ürün güvenlik bilgi formu yani MSDS hazırlanması.
 • Ürünlerin etiket hazırlanması.
 • COVİD 19 dahilinde dezenfektan malzemeleri geçici ruhsat başvurusu.
 • Ürünlerin analizleri laboratuvar önerilerinin verilmesi.
 • Biyosidal ruhsatlandırma dosyasının hazır edilmesi.
 • Biyosidal ürün belge ve bilgilerinin EBS sistemine eklenmesi.

Zararlı bileşenleri etkisiz hale dönüştüren biyosidal ürünler için ruhsat almak istiyorsanız; biyosidal ruhsatlandırma işlemleri için şirketimizin danışmanlığı ile süreci problemsiz ve pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Biyosidal ürünler toplum, çevre ve insan sağlığı ile yakından alakalı olduğundan muhakkak Sağlık Bakanlığı izni gereklidir. Bu izin neticesinde biyosidal ürünler piyasaya sürülmelidir. İlgili izinler ise AB yönetmeliklerine uygun söz konusu olduğunda alınabilmektedir. AB giriş çalışmaları dahilinde 2009 senesinden beri biyosidal ruhsatlandırma uygulamaları için bu yönetmelik dikkate alınmaktadır.

Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmak istenen ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkisi araştırılmalıdır. En mühim kriter ise bu değerlendirmedir. Eğer ki, sonuç olumlu olur ise bu ürünün üretimi, ithalatı, ruhsatlandırması ve tescili mümkün olmaktadır. Ürün artık piyasada satılabilen ve denetlemeye tabi olabilen bir ürün haline gelmektedir. Sonuç olumlu ise diğer evrak uygulamaları tamamlanarak, en kısa zamanda ürünün piyasaya çıkması sağlanabilir.

Siz de ününüz için biyosidal ruhsatlandırma hizmeti almak istiyorsanız, ürünün uyumluluğunun araştırılması en önemli koşuldur. Bu sonucun olumlu çıkması ve diğer uygulamalar için şirketimiz, sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Uzun senelere dayanan tecrübemiz ve alanında uzman kişilerden oluşan kadromuz ile sizlere maksimum seviyede danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sizlere yapacağımız önermeler sayesinde biyosidal ürünün en kısa zaman içinde ruhsatlanmasını sağlamaktayız.

Dezenfektanlar Nasıl Sınıflandırılır?

Biyosidal ruhsatlandırma hususu ile ilgili öne çıkan kategorilerden biri de dezenfektanlar olmaktadır. Bunlar, cansız nesneler üzerinde potansiyel şekilde yer alan patojen mikroorganizmaların kimyasal bileşenlerle miktarlarının kabul edilebilir bir düzeye düşürülmesi ile sağlanan ürünlerdir. Ayrıca dezenfektanlar; mikroorganizmaları etkileme seviyelerine, kimyasal yapılarına, etki mekanizmalarına ve kullanım alanlarına göre sınıflara ayrılır.

Dezenfektanlar Ana Grubunda Yer Alan Ürün Tipleri

Biyosidal ruhsatlandırma mevzu bahis olduğunda öne çıkan gruplardan biridir. Bu grubun ürünleri:

 • 1’inci ürün tipi: İnsan hijyeniyle alakalı biyosidal ürünler.
 • 2’nci ürün tipi: Umumi ve kişisel alanlarda tercih edilen dezenfektanlar ve biyosidal malzemeler.
 • 3’üncü ürün tipi: Veteriner kliniklerinin hijyenine yönelik biyosidal ürünler.
 • 4’üncü ürün tipi: Yem ve gıda alanlarında kullanılan dezenfektan ürünler.
 • 5’inci ürün tipi: İçme suyu dezenfektan ürünleri.

Koruyucular Ana Grubundaki Ürün Tipleri

Koruyucular temel grubundaki ürünler:

 • 6’ncı ürün tipi: Bunlar, konserve koruyucuları olarak geçmektedir. Yem ya da gıda malzemelerinden farklı şekilde üretilen ürünlerin konserve olarak korunmasında etkili olan, bozulmayı önleyen ve raf ömrünü uzatan ürünler.
 • 7’nci ürün tipi: Bunlar, film koruyucular olarak geçmektedir. Sanat eseri, kağıt, bağlayıcı, duvar zamkı, yalıtım malzemeleri, plastik ve boya gibi malzemelerin ve eşyaların, filmlerin veya kaplamaların korunması amacı ile mikrobik bozulmayı engelleyen ürünlerdir.
 • 8’inci ürün tipi: Bunlar, odun koruyucuları olarak bilinmektedir. Odunları yok eden ya da biçimsizleştiren zararlı organizmaları kontrol altına alan ürünlerdir. Öte yandan bu ürün türüne iyileştirici ve önleyici etkisi bulunan ürünler de dahil olmaktadır.
 • 9’uncu ürün tipi: Polimer, lastik, deri ve elyaf maddelerdir. Ayrıca lifli veya polimer bileşenlerde mikrobik bozulmanın önüne geçen ürünlerdir.
 • 10’uncu ürün tipi: Duvarcılık koruyucuları olarak geçmektedir. Duvarcılık ve çeşitli yapı bileşenlerinin korunmasında etkili olan ürünlerdir.
 • 11’inci ürün tipi: Arıtma sistemleri ve sıvı soğutucu koruyucu ürünler olarak geçmektedir. Aynı zamanda bunlar, zararlı organizmaların kontrolünde kullanılmaktadır. Diğer yandan içme sularının korunmasında tercih edilen ürünler, bu ürün grubuna dahil olmamaktadır.
 • 12’nci ürün tipi: Salyangoz sümüğü önleyiciler olarak bilinmektedir. Sanayi uygulamalarında kullanılan bileşenlerin ekipmanların ve ayrıca çeşitli yapıların üzerinde salyangoz sümüğü oluşumunu önleyen malzemelerdir.
 • 13’üncü ürün tipi: Bunlar; sıvı metal işleme koruyucuları olarak bilinmektedir. Metal işleme sıvılarının korunmasında etkili olan ürünler olarak kabul edilmektedir.

Pestisit Kontrol Ana Grubu Ürünleri

Biyosidal ruhsatlandırma söz konusu olduğunda bu ürünler de gündeme gelmektedir. Bu grubun ürünleri:

 • 14’üncü ürün tipi: Bunlar; rodentisitler olarak geçmektedir. Sıçan ve fare gibi hayvanların kontrolünde kullanılmaktadır.
 • 15’inci ürün tipi: Avisisitler olarak geçmektedir. Kuşların kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.
 • 16’ncı ürün tipi: Mollusissitler olarak bilinmektedir. Bu grupta yer alan canlıların kontrolünde tercih edilmektedir.
 • 17’nci ürün tipi: Pisisitler balıkların kontrolünde kullanılmaktadır. Bu tür ürünlere balık hastalıklarında tercih edilen tedavi ürünleri dahil olmamaktadır.
 • 18’inci ürün tipi: Artropodların, akarisitlerin ve Insektisitlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.
 • 19’uncu ürün tipi: Çekiciler ve kovucular olarak bilinmektedir. Zararlı organizmaların kontrolünde tercih edilmektedir.

Diğer Biyosidal Ana Grubundaki Ürün Tipleri

Diğer ürün tipleri şunları içermektedir:

 • 20’nci ürün tipi: Yem veya gıda stokları koruyucuları olarak lanse edilmektedir. Zararlı bileşenleri kontrolüyle gıda veya yem stoklarının korunmasında etkili olan ürünleri açıklamaktadır.
 • 21’inci ürün tipi: Bozunmayı engelleyen ürünler olarak bilinmektedir. Suda kalan yapılan, su kültürü ekipmanları, tekne gibi diğer yapılan üzerinde yapı bozucu bileşenlerin büyümesini ve bunlara yerleşmesini kontrol altında tutmak için kullanılan ürünlerdir.
 • 22’nci ürün tipi: Hayvan postu doldurma ve mumyalama sıvıları olarak geçmektedir. Hayvan veya insan cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ürünler olmaktadır.
 • 23’üncü ürün tipi: Diğer omurgalıların kontrolü olarak geçmektedir. Zararlı böcek veya hayvanların kontrolünde yer alan ürünler olarak bilinmektedir.
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?