Biyosidal Ruhsatlandırma

Biyosidal Ruhsatlandırma

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATLANDIRMA KAVİ

Biyosidal ürün ruhsatlandırma sürecinde sizlere rehberlik etmekteyiz.Uzman kadromuz ve profesyonel ekibiz ile birlikte biyosidal ürün ruhsatlandırma süreçleriniz artık çok daha kolay.Biyosidal ürün ruhsatlandırma yönetmeliğinde belirtildiği gibi ; ürün tipleri birbirinden ayrılmıştır.

1 ana grup dezenfektanlar olarak belirlenmiştir. Dezenfektan biyosidal ruhsatlandırma işlemlerimiz ; hızlı ve profesyonel ekibimzce sürdürülmektedir. dezenfektan biyosidal ruhsatlandırma kendi içerisinde beş ana gruba ayrılır. bunlardan birincisi ; insan hijyenine yönelik olan biyosidal ürünler ; deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için deriye uygulanan biyosidal ürünlerdir.bunlardan ikincisi dorudan insana veya doğrudan hayvana uygulanmayan biyosidal ürünlerdir.yüzeylerin meteryallerin dezenfekte olmasını sağlamak amacıyle kullanılırlar.

BİYOSİTLER

biyosidal ürünler , biyosidal aktif maddeler , BİYOSİDAL İZİNLER

Biyositler insanları, hayvanları ve nesneleri zararlı organizmalardan korumak için kullanılır. Biyosidal aktif maddeler, hedef organizmalar (zararlılar ve bakteriler gibi) üzerinde açıkça olumsuz bir etkiye sahip olsa da, kullanımlarının potansiyel olarak maruz kalan insanlara ve diğer hedef olmayan hayvanlara veya çevreye kabul edilemez zararlara neden olmaması önemlidir. Avrupa’da biyosidal ürünlerin ve bunların aktif maddelerinin güvenliği, satışı ve kullanımı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve daha önce Biyosidal Ürünler Direktifi kapsamında düzenlenmektedir.

Ürün çeşitleri dezenfektan olarak kullanılanları kapsar; koruyucular; haşere kontrol ajanları; zehirli boya ürünleri ve Mumyalama ve tahnitçilik sıvıları.

İyi bir başvurunun temelinde, mümkün olduğunda (laboratuvar testlerini en aza indirmek için) mevcut verilere dayanan yüksek kaliteli bir toksisite değerlendirmesi olacaktır.

BİYOSDAL AKTİF MADDELER 

Biyosidal aktif maddelerin ve ürünlerin (içerdikleri aktif olmayan maddeler dahil) toksikolojik değerlendirmeleri artık endokrin bozulmasına ilişkin bir tartışmayı da içermelidir. Prensip olarak, endokrin bozucular biyositlerden hariç tutulmalıdır.

Biyosidal aktif maddelerin ruhsatlandırılması sürecinde gerekli olan evraklar , biyosidal ürün ithalatı , biyosidal ürün ihracatı için gereklilikler, mesul müdürlük ataması , biyosidal ürün başvuru dilekçesi , ön yazı , biyosidal ruhsatlandırma takip işlemleri ,biyosdail ürün tipleri hakkında bilgilendirme için uzmanlarımıza danışabilir daha detaylı bilgi için ürün güvenlik bilgi formlarınızı uzmanlarımıza iletebilir konu ile ilgili bir ön inceleme talep edebilirsiniz.

Biyosidal ürünler veya aktif maddeler için başvurularınıza nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

biyosidal ruhsatlandırma  Biyosidal ürünlerin ürün çeşitleri 
Bir biyosidal ürünün kullanımının bir sonucu olarak sağlığa ve çevreye maruz kalmanın ve riskin uygun bir değerlendirmesini yapmak için biyosidal ürünlerin farklı ürün türleri belirleNmiştir. Böylece her biyosidal ürün için amaçlanan kullanım alanına uygun bir değerlendirme yapılabilir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre, biyosidal ürünlerin 22 spesifik ürün tipi bulunmaktadır.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde yer alan ürün çeşitleri ; biyosidal ürün izinleri , biyosidal ruhsatlandırma
Ürün grubu

Ürün tipi

dezenfektanlar

1 – Kişisel hijyen için dezenfektanlar.

2 – Doğrudan insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanılması amaçlanmayan dezenfektanlar ve yosun öldürücüler.

3- Veteriner hijyeni için dezenfektanlar.

4 – Gıda maddeleri ve hayvan yemi ile temas eden yüzeyler için dezenfektanlar.

5- İçme suyu için dezenfektanlar.

koruyucular

6 – Depodaki ürünler için koruyucular.

7 – Yüzey kaplamaları için koruyucular.

8 – Ahşap koruyucular

9 – Elyaf, deri, kauçuk ve polimerize malzemeler için koruyucular.

10 – İnşaat malzemeleri için koruyucular.

11 – Soğutma sıvıları ve diğer proses suları için koruma ürünleri.

12 – Slimicisitler

13 – İşleme veya kesmede kullanılan sıvılar için koruyucular.

Zararlılara karşı tedavi

14 – Öncelikle sıçanlara ve farelere ve ayrıca bazı diğer kemirgenlere karşı tedavi amaçlı ürünler.

15 – Avisitler

16 – Yumuşakçalar, solucanlar ve diğer omurgasızlara karşı tedavi ürünleri.

17 – Balık öldürücüler

18 – Böcekler, örümcekler ve diğer antropodlara karşı tedavi ürünleri.

19 – Caydırıcılar ve cezbediciler.

20 – Diğer zararlılara karşı tedavi amaçlı ürünler.

Diğer biyosidal ürünler

21 – Zehirli ürünler

22 – Mumyalama sıvıları ve koruyucu sıvılar.

Biyosidal ürün risk analizi , biyosidal aktif maddenin risk analizi hesaplama yöntemi , biyosdal ürün ek II A ve ek II B ye uygun risk analiz raporlarının sunulması , ek 2 a ve ek 2 b dosyalarının hazırlanması.biyosidal lisans gereklilikleri , biyosidal sertifikası.

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?