Kozmetik Dosyası & Cpnp Kozmetik Ürün Kaydı & Kozmetik Bildirim

KOZMETİK ÜRÜN DANIŞMANLIĞI CPNP KAYDI

Kozmetik danışmanı ,kozmetik ürün bilgi dosyası hazırlama , kozmetik bildirimlerinin ürün takip sistemi üzerinden sağlık bakanlığına bildirilmesi , avrupa ülkerelerine kozmetik gönderimlerinde avrupa kozmetik portalına bildirim yapılması , kozmetik ürün gereklilikleri hakkında kısıtlamalar ve yasaklı maddeler listesi ,

Kozmetik Dosya Hazırlanması , kozmetik bildirimleri 
kozmetik ürün Bildirimi , Sorumlu kişinin AB Komisyonunu ve AB üye devletlerini veya Birleşik Krallık söz konusu olduğunda Dışişleri Bakanı’nı ürünün AB/İngiltere pazarına arz edileceği konusunda bilgilendirdiği bir pazar öncesi gerekliliktir. Kozmetik ürünler ilgili mevzuata uygun hale getirildikten sonra (kozmetik Ürün Bilgi Dosyası doldurulup uyumlu hale getirildikten sonra) bildirim yapılmalıdır.

AB Yönetmeliği 1223/2009 uyarınca, 11 Ocak 2012’de faaliyete başlayan tüm AB ülkeleri için yalnızca bir elektronik merkezi bildirim sistemi (CPNP – Kozmetik Ürün Bildirim Portalı) oluşturularak bildirim süreci daha da uygun hale getirildi

2019 Ürün Güvenliği ve Metroloji vb. (Değişiklik vb.) (AB’den Çıkış) Düzenlemelerine ilişkin Birleşik Krallık Çizelge 34 kapsamında, 1 Ocak 2021’de çalışmaya başlayan çevrimiçi bildirim sistemi SCPN (Kozmetik Ürün Bildirimleri Gönder) olarak adlandırılmaktadır.

AB veya Birleşik Krallık kozmetik kaydı olmadığını lütfen unutmayın. Bu bir bildirimdir . Bir bildirim, eylemin yalnızca tek taraflı olduğu anlamına gelir ve bu nedenle satış için herhangi bir resmi onay anlamına gelmez.

Kozmetik ürünü piyasaya arz etmeden önce Sorumlu kişi, elektronik yollarla aşağıdakileri sunmalıdır:

Kozmetik ürünü piyasaya sürmeden önce sorumlu kişi, elektronik yollarla Komisyon’a aşağıdaki bilgileri sunacaktır… (AB Tüzüğü 1223/2009, Madde 13.1)

Kozmetik ürün kategorisi, fiziksel formu, ambalaj türü ve spesifik olarak tanımlanmasını sağlayan adı veya adları
Ürün Bilgi Dosyasının kolayca erişilebilir hale getirildiği Sorumlu kişinin adı ve adresi

İthalat durumunda menşe ülke

Kozmetik ürünün piyasaya sürüleceği üye ülke

İhtiyaç halinde iletişime geçilecek gerçek bir kişinin iletişim bilgileri

Nanomalzemeler şeklinde maddelerin varlığı

1272/2008 Sayılı Tüzük (EC) Ek VI’nın 3. bölümü altında kategori 1A veya 1B’de kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) olarak sınıflandırılan maddelerin adı ve Kimyasal Özetler Servisi (CAS) veya EC numarası

Zorluk durumunda hızlı ve uygun tıbbi tedaviye izin veren ürün formülü veya çerçeve formülasyonu Orijinal etiket ve makul ölçüde okunaklı olduğu durumlarda ilgili ambalajın fotoğrafı

Kozmetik ürünlerin güvenliğinin artırılması ve piyasa gözetiminin güçlendirilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden sonra piyasaya arz edilen kozmetik ürünler, benzer yükümlülüklere sahip olsalar dahi, güvenlik değerlendirmesi, ürün bilgi dosyası ve bildirime ilişkin yükümlülüklerine uymak zorundadır. 76/768/EEC Direktifi kapsamında halihazırda yerine getirilmiştir. (AB Yönetmeliği 1223/2009, 68)

kozmetik ürün cpnp kaydı , kozmetik ürün dosyalarının ve formlarının hazırlanması , türkiye kozmetik ürünler mevzuatı , kozmetik ihracatı için gereklilikler için size yardımcı olabilmemiz için lütfen uzmanlarımıza danışın.

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?