Kkdık Turk Reach Tek Temsilcilik

Kkdik , Turk  Reach , Kimyasalların Kaydı , Tek Temsilcilik  OR Hizmeti 

KİMYASAL KAYIT güncel mevzuat linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Kayıt kkdik ; Kimyasalların çevreye ve insan sağlığına etkilerini sınırlandırmak amacıyla kayıt altına alınmaları öngörülmüştür.Kimyasal kayıtları tamamlanamayan madde veya karışımların piyasaya arz edilmesi  veya imal edilmesi çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.Piyasaya arz edilecek olan kimyasallar kimyasal kayıt sistemi üzerinden ( kks ; kimyasal kayıt sistemi ) kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt altına alınabilir. kimyasalların kayıt edilebilmesi için son tarih  31.12.2020 olarak belirlenmiştir. 31.12.2020 tarihine kadar kimyasal kayıtları tamamlanamayan kimyasalların piyasaya arz edilmesi veya imal edilmesi söz konusu değildir.

Kavi danışmanlık olarak ; ithal ettiğiniz kimyasalların kayıt altına alınması sürecinde tek temsilcilik hizmeti sağlamaktayız , ithal edilen kimyasalların kayıt altına alınabilmeleri ; Türkiye de kayıt edilebilmeleri , mevzuatlar gereği ancak Türkiyede ki yerleşik firmalar tarafından sağlanabilir. Kimyasalların ithalatını sağlayan şirketler , Türkiyede ki kimyasalların kaydı hususunda tek temsilcilik mevzuatlarını yerine getirmek amacıyla tek temsilci atamak durumundadırlar. Atanan tek temsilciler kimyasal kayıt ilgili hükümlerini yerine getirmek şartıyla kimyasal kayıtları gerçekleştirebilirler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) kimdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı (Reach), Değerlendirmesi (Evaulation), İzni ve Kısıtlanması’na (Authorisation/ Restriction) yönelik yönetmelik ve tüzüklerini tek sistem altında topladığı REACH’e uygun olarak KKDİK yönetmeliğini hazırlamıştır. Söz konusu yönetmelik sonucu kimyasal madde imalatçıları, ihracatçıları ve ithalatçılarının kimyasal ürünlerini üretimini ve ticaretini Avrupa Birliğinde yapabilmeleri için Avrupa Kimyasallar Ajansı- AKA (Europian CHemical Agency- ECHA)’ya kayıt ettirmesi şarttır. Bu kayıt neticesinde Avrupa Birliğine ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalar ürünlerinde kısıtlı/yasaklı maddelerin bulunmadığını veya limiti aşmadıklarını belgeleyebilmektedir. Bu nedenle de KDU ile çalışmaları gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), KKDİK kayıt kapsamında hazırlanmış olan teknik dosyayı inceleme, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Risk Raporunu hazırlama görevlerini üstlenmektedir.

KDU’nun yapacağı işlemler KKDİK Madde 11, Madde 27, Geçici Madde 2’de; Eğitim ve sınav koşulları ise KKDİK Ek-18’de belirtilmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) görevleri nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), kimyasal ürünlerin kaydına yönelik aşağıdaki görevleri üstlenmektedir;

  • Maddenin üretimi ve kullanımları hakkında kullanımlarını ve gerektiğinde maruz kalma kategorilerini de içeren bilgileri hazırlamakta ve kontrol etmektedir
  • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi bilgilerini kontrol etmektedir.
  • Fizikokimyasal, Tosikolojik ve Ekotoksikolojik bilgilerin yer aldığı çalışma özetlerini hazırlamaktadır.
  • Detaylı çalışma özetleri hazırlamaktadır
  • Gerekli hallerde Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Raporunu hazırlamaktadır. Söz konusu rapor insan sağlığı değerlendirmesi, fizyokimyasal zararlılık değerlendirmesi ile kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı biyobirikimli (vPvB) değerlendirmesi hususlarını içermekte olup, aşağıda maddeler halinde de belirtilmektedir.
  • Tonaja bağlı ilave raporları hazırlamaktadır.
  • İzole ara madde türleri ile ilgili kayıt ve benzer yükümlülükleri yerine getirmektedir.
  • Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe istinaden güvenlik bilgi formu hazırlayabilmektedir.

Hizmetlerimiz ; Kimyasal danışmanlık , kkdik öncesi ön inceleme hizmeti , kimysalların ön kayıtları , kimyasalların  sınıflandırma etiketleme ambalajlama sea  bildirimleri  , clp bildirimleri , gerçek kayıt hizmeti , tek temsilcilik hizmeti, sds hizmeti , kkdik ön kaydı , turk reach , only rerpresentative, OR consultancy , Kavi Consultancy KKDİK

 

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?