PCN Dosyası & UFI Kodu

Kavi danışmanlık pcn dosya& ufi code 

1 Ocak 2021’den itibaren, AB’de Sağlık ve/veya Fiziksel Tehlikeler için sınıflandırılan tüm ürünlerin etiketlerinde yeni bir etiket öğesinin görünmesi gerekecektir. Bu tür ürünlerin etiketlerinde Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI) adı verilen 16 karakterlik bir kod zorunlu olacak ve bu ürünleri piyasaya süren ithalatçılar ve alt kullanıcıların, UFI dahil olmak üzere belirli ürün bilgilerini zehir merkezlerine sağlaması gerekecek.

UFI, ürün adının yanı sıra, zehir merkezlerinin ürün bileşimini ve tehlikelerini tanımlayarak daha hızlı acil durum müdahalesi sağlamasına olanak tanır.

Saatler işliyor – Şimdi kendinizi bilgilendirin.

ufi için KISACA GEREKLİLİKLER:

Tehlikeli karışım için ECHA’dan Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI) elde etmek.
AB üye devletinin zehir merkezini bilgilendirmek ve/veya bir PoisonCentre Bildirimi (PCN) yapmak için ECHA merkezi portalını kullanmak.
Endüstriyel olmayan ürünler için ürün etiketinde UFI’nin mevcut olduğundan emin olmak için.
UFI’nin endüstriyel kullanım ürünleri için SDS’de mevcut olduğundan emin olmak için.
Çeşitli kriterler karşılanıyorsa zehir merkezi bildirimini güncellemek için.
KİMLER ZEHİR MERKEZİ BİLDİRİMİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR
Zehir Merkezi Bildirimi (PCN) sunma zorunluluğu, AB tedarik zincirindeki rolünüze ve portföyünüzdeki ürünlere bağlıdır.

İlk adım, bir görev sahibi olup olmadığınızı belirlemektir. Rolünüz üründen ürüne değişebileceğinden, bunun duruma göre belirlenmesi gerekecektir.

45. Madde ve Ek VIII bağlamında, görev sahipleri veya “teslim edenler”, tehlikeli karışımları piyasaya arz eden ithalatçılar ve alt kullanıcılardır. Tehlikeli karışımlar, (a) CLP kapsamına giren ve (b) fiziksel veya sağlık açısından tehlike sınıflandırmasına sahip olan karışımlardır.

HANGİ ÜRÜNLER UFI İLE ETİKETLENMELİ – VE NEREYE KOYACAK
Ürününüz/karışımınız, insan maruziyetine ilişkin aşağıdaki tehlike piktogramlarından biriyle etiketlenmişse, etikette UFI kodu bulunmalıdır.

ETİKETLER – Tüketici ve profesyonel kullanım için fiziksel veya sağlık tehlikeleri için sınıflandırılan tüm karışımlar için UFI, ürün etiketinin Ek Bilgi bölümüne yazdırılmalı veya yapıştırılmalıdır. Diğer etiketleme elemanlarına yakın olması şartıyla iç ambalajın üzerine de basılabilir veya yapıştırılabilir. UFI’yi her ambalaj katmanına dahil etmek gerekli değildir. UFI’nin şekli veya boyutu nedeniyle iç ambalaja dahil edilmesi mümkün değilse, UFI, diğer etiket bilgileriyle birlikte dış ambalajın üzerine basılabilir veya yapıştırılabilir.

Endüstriyel Kullanım için bildirilen bir karışım için, UFI’nin etikete dahil edilmesi gerekmez (ancak isteğe bağlı olarak dahil edilebilir).

SDS’ler – UFI etiketinizde görünüyorsa, ilgili SDS’nin Bölüm 2.2’sine (etiket öğeleri) de eklenmelidir.

Tüketici ürünleri için SDS gerekli değildir, ancak talep üzerine bir SDS hazırlarsanız, UFI bir etiket öğesi olduğundan UFI’yi bölüm 2.2’ye dahil etmeniz gerekir.

Endüstriyel Kullanım karışımları için, UFI, etikette görünmüyorsa yalnızca SDS’ye (bölüm 15) dahil edilebilir.

Karışım paketlenmemişse, UFI, güvenlik bilgi formunun 1.1 numaralı bölümüne dahil edilmelidir. Diğer tüm karışımlar için, UFI, 1.1 alt bölümündeki SDS’ye gönüllü olarak dahil edilebilir.

UFI ETİKETLEME KURALLARI
“UFI” kısaltması tüm AB dillerinde ve alfabelerinde aynı olmalı ve tercüme edilmemelidir. Büyük harflerle olmalı ve ardından iki nokta üst üste ve 16 karakterlik alfasayısal bir kod gelmelidir. Kod, her biri bir tire ile ayrılmış dört bloğa bölünmüştür. Örneğin: UFI: W1QX-B24C-L55M-WDV9

Örnek olarak  yazı boyut  veya tipi  için herhangi  özel bir şart  benimsenmemiş  olsa da, UFI’nin  ürün etiketinde açıkça görülebilir ve okunabilir olması gerekir. Etiket boyutlarındaki çeşitlilik ve etiket alanı için rekabet eden diğer etiketleme gereksinimleri göz önüne alındığında, UFI, bulunması kolay olacak şekilde yerleştirilmelidir (örneğin, barkod veya tehlike piktogramlarının yakınında). Özünde, zehir merkezleriyle iletişimine yardımcı olmak için UFI’nin ürün üzerinde en etkili şekilde nasıl görüntülendiğini belirlemelisiniz.

UFİ MUAFİYETLER
Aşağıdaki karışımlar Ek VIII yönetmeliği kapsamında olmadığı için bildirimden muaftır (kendi özel mevzuatları vardır):

YALNIZCA çevresel tehlikelerle sınıflandırılan karışımlar
radyoaktif karışımlar
Yalnızca basınç altındaki gazlar ve/veya patlayıcılar olarak sınıflandırılan karışımlar.
Gümrük gözetimi altındaki karışımlar
Araştırma ve Geliştirme Amaçlı Kullanılan Karışımlar
Tıbbi ve Veterinerlik ürünleri
Kozmetik ürünler
Gıda ve yem maddeleri.
Yalnızca ek etiketleme gerekliliklerine – örneğin EUH208 – tabi olan karışımlar, kendileri CLP kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmaz ve bu nedenle bildirilmeleri gerekmez.

UFI KODU NASIL OLUŞTURULUR
Şirketlerin UFI oluşturucuyu kullanarak UFI’lerini oluşturmaları gerekecektir.

Bir UFI oluşturmak için iki sayı gereklidir:

1) KDV numarası – bir UFI oluşturmak için karışıma yalnızca bir formülasyon numarası atamanız gerekir.

2) Dahili formülasyon numarası (0 ile 268 435 255 arasındaki sayı); bu, şirketler arasında tekrarlama olmamasını sağlayacaktır.

UFİ İÇİN DOSYA NASIL GÖNDERİLİR
REACH, madde üreticilerinin veya ithalatçılarının bir maddenin kimliğini ve özelliklerini ve nasıl güvenli bir şekilde kullanıldığını belgeleyen bir dosya sunmalarını gerektirir.

Bildirim dosyaları, ECHA sunum portalı aracılığıyla sunulabilir. Ek olarak, bazı Devlet üyeleri kendi sistemleri aracılığıyla başka bir alternatif teslimat formu sağlayabilir; ancak, tüm dosyaların geçerli olabilmesi için uyumlaştırılmış PCN formatına uyması gerekir.

UFİ İÇİN SON TARİHLER
Halihazırda piyasada olmayan karışımlar için, uyumlaştırılmış bilgi sunma ve UFI’yi etikete yerleştirme yükümlülükleriniz aşağıdaki durumlarda geçerli olacaktır:

1 Ocak 2021, amaçlanan ürünler/karışımlar için  TÜKETİCİ kullanımı

PROFESYONEL kullanıma yönelik ürünler/karışımlar için 1 Ocak 2021

1 Ocak 2024, yalnızca ENDÜSTRİYEL kullanıma yönelik ürünler/karışımlar için

Halihazırda piyasada bulunan mevcut ürün/karışımlar için 1 Ocak 2025
Her durumda, UFI’nin ürün etiketine dahil edilme zamanlaması, uyumlaştırılmış bilgilerin sunulmasıyla aynı zamana denk gelmelidir. UFI’nin ilgili Üye Devlete yapılan geçerli bir bildirimde yer almaması durumunda, ürünün etiketine UFI’nin yerleştirilmesi önerilmez. Bu gibi durumlarda, bir “boş UFI”, acil bir durumda zehir merkezlerine herhangi bir yardım sağlamayacaktır.

Halihazırda ulusal bir zehir merkezine bildirilmiş mevcut ürünleriniz/karışımlarınız varsa, 1 Ocak 2025’te sona eren bir geçiş döneminden yararlanabilirsiniz. Yine de bu tür karışımlarda değişiklik yaparsanız, uyumlaştırılmış bilgi yükümlülüklerine uymanız gerekir. değiştirilen karışımı piyasaya sürüyorsunuz.

KONTROL LİSTESİ – SONRAKİ YAPILACAKLAR
Etiket ve SDS uyumluluğuna yönelik proaktif bir yaklaşım, beklenmedik maliyet risklerini ve acil düzenleyici taleplerden kaynaklanan kesintileri azaltabilir.

Verilerinizi toplayın – Zehir Merkezi Bildirimi için gerekli tüm bilgileri topladınız mı? Tüm bilgileri almak için tedarikçileriniz ve müşterilerinizle konuşmanız mı gerekiyor?
Gönderinizi hazırlayın – XML dosyanızı nasıl hazırlayacaksınız?
Bilgilerinizi güncel tutun – gerekirse revize edilmiş PCN’leri göndermek için portföyünüzü ve tedarik zincirinizi sürekli olarak nasıl izleyeceksiniz?
yükümlülüklerinizi bilin – bir görev sahibi misiniz (bu cevabın farklı ürünler için farklı olabileceğini unutmayın)? Fiziksel ve sağlık açısından tehlikeler için sınıflandırılmış karışımların ithalatçısı veya alt kullanıcısı mısınız? Herhangi bir gönüllü gönderime ihtiyacınız olacak mı/yapmak isteyecek misiniz?
Portföyünüzü gözden geçirin – hangi ürünlerin bildirilmesi gerekiyor? Ürünlerinizi hangi ülkelerde piyasaya sürüyorsunuz?
Tedarik zincirinizi anlayın – ürününüz tüketici, profesyonel ve/veya endüstriyel kullanıma yönelik bir “nihai karışım” ile mi sonuçlanıyor? Müşterileriniz hangi pazarlara satış yapıyor? Müşterileriniz ürünü yeniden markalaştırıyor mu?

ufi kodu için uzmanlarımıza danışabilirsiniz

ufi kodu , zehir merkezi pildirim , pcn dosyası kavi consultancy

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?