ISO 14001

KAVİ DANIŞMANLIK İSO 45001 BELGESİ

 ISO 45001  Danışmanlık Hizmeti

Tüketicilerin ve Müşterilerin, ürün ve hizmet almakta olduğu kuruluşlardan beklentileri günden güne farklılık göstermektedir . Artık sadece kaliteli ürün veya  hizmet sunmak yetmiyor ve  buna ek olarak; kuruluşlardan sosyal görevlerini  yerine getirmeleri de beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da yetersiz kalmasına sebep olmuş, tanımlarda iş güvenliği  ve iş sağlığı   ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişlemiştir. Artık kalite denilince, kuruluşların iş güvenliği  ve iş  sağlığı  ile alakalı  mevzuata ne derece uygun davrandığı, alakalı  taraflar için ne kadar da sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı kurduğunu  ve bu ortamı aktif olarak kaliteli hale gelip gelmediği de sorgulanmaktadır.

Personeller  için, iş yerlerinde bütün  yönleriyle güvenli ve sağlıklı  bir çalışma ortamının kurulması , çalışma hayatının güncel ve  en önemli sorunlarından biridir. Birçok farklı  ülkede, özellikle de  ülkemiz gibi sanayileşme yolunda  gelişmekte  ve  ilerleyen olan ülkelerde, iş güvenliği ve iş sağlığı ile alakalı bir takım sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunlar çalışanların sağlığına ek olarak iş verimini de etkilemektedir. Hem  hizmet  hem de üretim alanında , personeller  için iş yerlerini güvenli ve  sağlıklı hale getirmek, yasalarca zorunlu hale getirilmiştir . Yasalarca zorunlu hale getirilen  bu yükümlülüğü yerine getirmede kuruluşlara fayda sağlayacak uygulamalardan biri de ISO 45001 İş Güvenliği  ve iş  Sağlığı Yönetim Sistemi’dir.

Uluslararası standartlarda en önemli  olan kurumlardan biri olan ISO’nun iş güvenliği ve  sağlığının  sağlanması ile ilgili olarak yayınladığı bir standart olan ISO 45001 Standardı 2018 senesinde  Mart ayında yayınlanmıştır. Bu standardın şu ana kadar sadece bir basımı yapılmıştır. Şimdiki ve geçerli basımı 2018 tarihinde  basılan hali olduğundan bu standardı daha çok ISO 45001:2018 Standardı olarak duyabilirsiniz.  Bu standardın dokümanı 41 sayfadan bulunuyor  olmakta , OHSAS 18001 İş Güvenliği  ve iş Sağlığı Yönetim Sistemi ile benzerlik göstermekte ve aynı hedefe hizmet etmektedir.

ISO 45001 belgesinin  Faydaları

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuruluş bünyesinde kurmanın ve işletmenin faydaları şöyle aşağıda gösterildiği gibi sırasyla listelenmiştir ;

 • Öngörerek ve aktif olarak uygulanan (Proaktif) risk önleme tedbirleri ve iş sağlığı ve iş güvenliği performansının aktif olarak iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması,
 • Hem çalışanların hem de müşterilerin, iş sağlığı ve iş güvenliği hususunda  motivasyonlarının yükselmesi,
 • Marka ve kurumsal saygınlığın yükselmesi,
 • İş kazalarına yönelik riskin azalması,
 • sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının kurulabilmesi,
 • Yasal zorunluluklara uygunluğun artması,
 • Güvenli çalışma ortamı  ile sosyal sorumluluk bilincinin kanıtlanması vb gibi maddeleriyle  açıklanabilmektedir

ISO 45001 Standardı belgesi (veya sertifikası), bu belgeyi vermekle yetkili olan akredite bir kuruluş aracığıyla da verilebilmektedir . Bu standardın belgesini almayı düşünen kuruluş;

 • Bu standardı uygulayacağı kapsamı belirlemeli,
 • Aldığı belgenin geçerliliğini sürdürmek için gerekirse periyodik denetimlere katılmalıdır.
 • Daha sonra bu kuruluş tarafından yapılacak olan denetimlere girmeli, varsa uygunsuzluklarını gidermeli ve bu denetimleri tamamlamalı,
 • ISO 45001 Standardı’nı vermekle yetkili ve akredite bir kuruluşa başvurmalı ve dokümanlarını sunmalı,
 • Bu standarda yönelik dokümanı edinmeli ve incelemeli,

ISO 45001 belgesi eğtim İçeriği

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin hedefi  kısaca ISO 45001’de geçen maddeleri öğrenmek ve tanımak olarak açıklanabilir.

Bu temel eğitimin içeriği ise şöyle aşağıda gösterildiği gibi sırasıyla listelenmiştir ;

 • ISO 45001 Standardı’nın temel gereklilikleri
 • Kullanılan terimler ve tarifler,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin önemi ve yararları,
 • ISO 45001’in tarihçesi,
 • Genel olarak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,
 • ISO 45001’in temel kavramaları ve yapısı, Vb. gibi  maddeleri ile açıklanabilir.
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?