ISO 26000

KAVİ DANIŞMANLIK İSO 26000 BELGESİ

ISO 26000 Nedir?

ISO 26000 standardı olarak öne çıkan sistem,  önceden SA 8000 Standardı olarak çalışmalar yürütülen sistemin güncel  halidir. 2010 ‘da ISO yani Uluslararası Standartlar Örgütü aracığıyla  ISO 26000:2010 standardı ilk önce  yayınlanmıştır. Bu belge yardımıyla , resmi olarak ilk  sosyal sorumluluk ilkeleri, uygulamaları, terimleri tam  olarak ifade edilmiş ve anlaşmaya varılmıştır. Bu standart, kurum veya  kuruluşların sosyal tarafını geliştirerek, hem çevresel hem sosyal yönden katma değerinin artmasını sağlamakta, bununla birlikte kalkınmanın sürdürülebilir olmasını mümkün olmaktadır .ISO 26000 standardı hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları için oluşturulmuş bir düzendir . Aynı şekilde  hiçbir kazanç amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları da bu sisteme başvurmakta, ister gelişmekte ister olan gelişmiş bir ülke olsun, dünyanın her bir yerinde ihtiyaç duyulan bir standart haline gelmektedir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Danışmanlığı

Sosyal Sorumluluk karamı, uzun bir süredir duyduğumuz, son derece güncel  hale gelen bir kavram. Genel olarak çerçevesi çizilecek olursa, sosyal sorumluluk “önce insan” temeline dayanmakta olan , kurum veya  kuruluşların toplumsal ve çevresel, ümitlerini  en iyi biçimde cevap verebilmelerini mümkün kılan, ulusal veya uluslararası ihtiyaçları  ortaya koyabilmesini sağlayan davranışlar ve ilkelerdir.  Firmalar , varlıklarını koruyabilmeleri  için toplumla ilişki kurması gerekir. Bu sebeple , firmaların sosyal sorumluluk kavramı ile tanışmaları gerçekten  çok yeni bir kavram değildir. Sadece sosyal sorumluluk kavramını ortaya koymaya biçimleri , toplumların gelişmişlik düzeyleri ile orantılı olarak değişmektedir. Firmaların  sosyal sorumluluk taraflarını  ortaya sunabilmeleri için başvurdukları belli standartlar ve bu standartların ihtiyaçları bulunmaktadır . Bu çerçevede , en detaylı çalışmaların yürütüldüğü standartlar ise ISO 26000 ve SA 8000 standardı olarak öne çıkmaktadır.

ISO 26000 standardını uygulayan kurum ve kuruluşlar, çok fazla önemli avantajlar elde ederler.

   Bu sistem yardımıyla  paydaşlarınız olarak isimlendirilen iç paydaşlarınız yani çalışanlarınız, hissedarlarınız ve dış paydaşlarınız olan müşterileriniz, tedarikçileriniz ve toplum, oluşturduğunuz bu sosyal sorumluluk stratejisine dâhil olmaktadır ve motivasyonu, bağlığı artar. Kurumsal vizyonunuz gelişir.
    Uzun sürede  değişik  avantajlar sağlar. Mesela  uluslararası ihalelere girdiğinizde veya yerel tabanda yeni işler için girişimde bulunduğunuzda, kurumunuzun uygun bir sosyal sorumluluk yönü olduğunu ortaya çıkarma şansı elde edersiniz ve bu da sizi diğer kurumlardan ayırıcı bir faktördür.
   Daha hızlı karar alma, daha düşük maliyetli ve yüksek karşı iş adımları atabilme için temel  yapı hazırlar. Müşteri sayısında ve iş ortakları sayısında artışlar yaşanmasına olanak sağlar.

– Bu standart nedeniyle , kurum ve kuruluşlarınız için bir sosyal sorumluluk stratejisi geliştirmeniz uygun olur. Bu sayede toplumsal duruşunuzu güçlenir .
   firmanın  hem müşteri nezdinde hem de paydaşlarınızın gözünde prestiji artar.
     ISO 26000 standardını uygulamak, sizi sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş yapmaktadır . Böylece hem  uluslararası hem de ulusal platformlarda güçlü bir imaj sunar. Kurumuza dair güveni üst seviyeye taşınır.
    Kurum imajınız ve itibarınız en üst seviyeye gelmektedir .

    Çevreye verilen zarar azaldığından dolayı, çevreci yönünüz desteklenir ve bu da sizi toplumda ayrı bir yere koyar.

 İso 26000 Sisteminin 7 anahtar  maddesi söylenicek olursa;

1)   Müşteriler İle Uyumun Yakalanabilmesi İçin “Tüketici Sorunları” Adına Çözümler
2)   Sosyal Sorumluluk çerçevesinde  “Toplumsal Katılım ve Gelişmeler”

3)   Eşitliği Öne Çıkaran “Adil Çalışma Uygulamaları”
4)  En Temel Maddelerden Olan “İnsan Hakları”

5)   Çalışanlar İçin Sosyal Sorumluluk alanında  “Çalışan Uygulamaları”
6)   Dünya’da Bizden Başka Canlıların Da Olduğunu Fark Ettiren Madde “Çevre”
7)   “Kurumsal Yönetim” Veya Başka Bir İfadeyle “Organizasyonel Yönetişim” Altyapıları

 

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?