Yeşil Yıldız Belgesi

 

KAVİ DANIŞMANLIK YEŞİL YILDIZ  BELGESİ

Oteller İçin Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Yıldız Belgesi , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracığıyla  oluşturulan ve Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi çerçevesinde  yürütülen bir uygulamadır. Projeyle alakalı ilk yasal düzenleme 2008 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan “Turizm firması Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine ait Tebliğ” ile yapılmıştır. Daha sonra 19 Haziran 2017 ‘de bu tebliğ yürürlükten kaldırılarak onun  yerine 30101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine ait Tebliğ” getirilmiştir. Tebliğin amacı ise , konaklama tesislerinin sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevre ile uyumlu etkinlikler ve hizmetler geliştirmesini; çevre bilinci ve çevreye verilen olumlu etkilerin artmasını sağlamaktır.

Günümüz dünyasında her alanda  olduğu gibi turizm ve otelcilik sektöründe de çevre ile alakalı hususlara  verilen önem giderek artmaktadır. Bu bağlamda, Yeşil Yıldız Belgesi düzenlemesi de bu alandaki en etkili, büyük ve sürdürülebilir çalışmalardandır . Belge sahibi olmaya hak kazanan tesisler, hem çevre duyarlılığını çok üst seviyelere taşıyabilmekte hem de piyasada rekabet avantajını eline alabilmektir . Yeşil Yıldız Belgesi ile alakalı detaylar ve belge almak için karşılanması gereken kriterler yayınlanan tebliğin eklerinde belirtilmiştir.

Bu konuda , tesisle alakalı ;

 • su ve enerji tüketimi
 • atık yönetimi
 • çevreye duyarlı boya, cam vb kullanımı
 • mutfak, çamaşırhane, soğuk oda vb gibi alanlarında enerji tasarruflu cihaz kullanımı
 • merkezi ısıtma sisteminin çalıştırılması
 • bahçe düzenlemesi
 • personellerin çevre ile alakalı eğitimleri
 • kişisel hijyen ve tesisin genel sanitasyonunda çevre dostu ürünlerin kullanımı
 • ısı yalıtımı

gibi hususlar çok önemlidir. Yeşil Yıldız Belgesi verilecek tesiste bu başlıkların yanı sıra çok daha farklı alanlarda, uygulama ve hizmetlerde kapsamlı denetimler yapılmaktadır. Gerekli kriterleri karşılayan tesisler Yeşil Yıldız Belgesini kazanabilmektedir .

Yeşil Yıldız Belgesi Başvurusu ve Belgelendirme Süreci

Belge sahibi olmak isteyen firma, başvuru evraklarının bulunduğu  bir dosya hazırlayarak Bakanlığa sunmaktadır. Dosya incelendikten sonra başvuru eğer her yönüyle uygun bulunursa, firmanın  Bakanlık yetkilileri aracığıyla  denetlenmesi için bir tarih belirlenmektedir. Hazırlanan başvuru dosyası gerekli kriterleri karşılamıyor ise başvuru geri çevrilmekte ve dosyanın yeni baştan  hazırlanması talep edilmektedir.

Başvuru yapan firmada  gerçekleştirilen denetlemelerde, Tebliğ’de belirtilen hususarda ve kriterlere göre bir puanlama yapılmaktadır. Bu puanlamada istenen minimum değerler tesisin kategorisine göre farklılık göstermektedir . Örneğin, 5 yıldızlı bir otel için alınması gereken minimum puan 300 iken, 3 yıldızlı bir otel için bu puan 170’dir. Yine firmanın  otel veya tatil köyü olup olmamasına bağlı olarak ta puanlama sistemi farklılık gösterebilmektedir .

Denetimler sonucunda ise  hedeflenen puanları alabilen tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi yani Yeşil Yıldız Belgesi verilmektedir. Belgenin geçerlilik süresi iki yıldır , belge sahibi firma , her iki yılda bir denetlenerek belgenin devamlılığı sağlanmış olur.

Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?

Oteller için çevre ile alakalı en önemli düzenlemelerin başında gelen bu belge, hem firma için hem de çevre ve toplum için doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla  fayda sağlamaktadır. Yeşil Yıldız Belgesi sayesinde elde edilen kazanımların başında aşağıda sırasıyla dizilen maddeler gelmektedir :

 • Enerjinin verimli ve etkin kullanımının sağlanması; toplam enerji tüketiminin düşürülmesi
 • Su ve diğer doğal kaynakların tasarruflu kullanımının sağlanması
 • Çevreye verilen zararlı etkilerin en az seviyeye indirilmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının firmanın birden fazla  yerinde aktif olarak kullanılması
 • İş gücü ve enerji tüketimi anlamında oluşan maliyetlerin düşürülmesi
 • Tesisteki her bir çalışanın çevre ,hususunda bilinçlenmesi
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşil Yıldız Belgesi olan tesislere elektrik enerjisi desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda, tesisler belge sahibi olduklarında bu destekten de faydalanabilmektedir.

Yeşil Yıldız Belgesi , Bakanlık aracığıyla  turizm işletme belgesi olan bütün tesisler için düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda, gerekli kriterleri sağlayan ve başvuru işlemini yine yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi yapan tesisler belge sahibi olmaya hak kazanmaktadır .

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?