Amforı Bscı Denetimi

KAVİ DANIŞMANLIK AMFORİ-BSCI DENETİMİ

FTA adlı Brükselde bulunan dış ticaret birliğinin başlattıdığı bir standart olan Bscı işçi güvenliğini konu almaktadır.Bscı sosyal performansları iyileştirir. Bscı Busıness Social Compliance İnitiative üretim merkezlerinde dünya üzerinde Sa 8000 standartlarına uygunluk sağlayarak firmaların sosyal alanda iyileştirilmesini amaçlar.2003 ‘te firmaların çalışma koşullarını kaliteli hale getirmek ve dış ticaret birliği yanından global tedarikçi ağında uyum sağalamak amacı ile kurulmuştur .ülkelerde tedarikçi veya üretici herkesçe biline sosyal başarılarını izlemek için kurulmuş olup Avrupa sayesinde satandartlaşmış bir yaklaşımdır .

 

Yerel yasaların yanında ayrıca birleşmiş milletler insan hakları sözleşmesi ve uluslararası çalışma örgütünün çalışma şartları  gibi birkaç önemli uluslar arası planlamaları ele almaktadır .bu platform tedarikçilerin performanslarının her daim  iyileştirmesini sağlayan . Dünya üzerinde fabrikalardaki çalışma koşullarının kaliteli hale gelmesini amaçlamaktadır .

Kurulan  BSCI çalışmaları 2004’te bitmiştir . ve o kurulum o zamandan  beri dünya üzerinde uygulamaya konulmuştur .çok çabuk büyüyem BSCI dürdürülebilirlik dahil edilmişve 2011 ‘de  çok güçlü bir düzenlemeyle yapısını önemsemiştir .

AMFORİ – BSCI SATANDART KAPSAMI NELERİ İLGİLENDİRİR ?
kanunlara uyum ,iş tazminatları , zorla istihdam önlenmesi ,çalışma saatleri , çocuk işçiliğin önlenmesi sendika özgürlüğü , işçi sağlığı , ayrımcılığın önüne geçilmesi ,işçi güvenliği , çevre güvenlik politikası ,yönetim standartları .

AMFORİ-BSCI BELGESİNİN BİZE OLAN FAYDALARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ :

BSCI sistemine katılan firmalar;

 • BSCI onaylı uluslararası denetim firmaları zincirine ulaşarak en yüksek kalitede denetim hizmetinden faydalanabilirler .
 • Tedarik ağındaki çalışma şartlarını kaliteli hale getirmek için köklü ve etkili bir sistemden faydalanmış olur .
 • Sosyal uyumluluk alanındaki olaylar ve haberler konusunda organize bilgi sahibi olurlar .
 • BSCI denetim verilerinin toplu tutulduğu tedarikçi veri tabanına yatişebilmekte .  bu durumda aaynı firmada yapılan bir çok denetimden kaçarak para ve zaman tasarufu yapabilirler
 • Sosyal uyumluluk alanındaki en mükemmel uygulamaları paylaşmak ve daha çok iyileştirme fırsatı sağlar
 • Tedarik ağında uygun bir şekilde izlenmesini sağlamak için farklı dillerde hazırlanan büyük bir denetim araçalrına ulaşabilirler .
 • Direkt olarak BSCI sisteminin gelişimine katılma imkanı fırsatı vermektedir .

   Amfori BSCI en önemli 8 maddesi aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1-)kanunlara uygunluk (şu an Türkiye’de 6331 sayılı İSG yasası yürürlükte  ve bu kanuna uyulması gerekmektedir .)

2-)zor ve güç kullanarak işçi çalıştırmanın  önüne geçilmesi ve cezai tedbirler  alınması.

3-)çalışma süresinin yürülükte olan iş kanuna göre uygun olması ,

4-)her türlü ayrımcılığın engellenmesine (cinsiyet ,dil ,din ,ırk  vb .)

5-)çocuk ,genç çalışan çalıştırılmasının engellenmesi (yasal olarak çocuk çalışan çalıştırılması yasaktır .16 yaşından büyük olmayanlar çalışması  yasaktır .)

6-)iş yeri güvenliği ve iş yeri sağlığı , iş yeri  emniyetli bir ortam halini almış olması gerekmetedir,

7-)örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme şansı (işçilerin sendika ile ilgili etkinliklere katılma hakkı ve sendika üyeliği hakkı vardır .)

8-Tazminatlar , yani işten çıkarılcak işçinin şikayet tazminatı , kıdem tazminatı hesaplamalarının kanunda olduğu  gibi olması gerekmektedir .

BSCI DANIŞMANLIK HİZMETİNİ ÇERÇEVESİNE ŞÖYLE AŞAĞIDAKİ GİBİ İNCELEYEBİLİRİZ;

 • Gerekli olcak dosyaların oluşturulması ,
 • genç işçi ve çocuk işçilerle alakalı uygulamaların ele alınması ,
 • çalışma süreleri ile alakalı uygulamaların ele alınması,
 • Taciz , ayrımcılık ve istismar ile alakalı konularda biliçlendirilme yapılması ,
 • Çevre kanunlarına uygunluğun değerlendirilmesini yapılması ,
 • Sosyal ve sağlık konuları ile ilgili gerekliklerin oluşturulması ,
 • Yasal ihtiyaçlara uygun ödeme şeklini yapılması,
 • İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili eksiklerin bulunup tespit edilmesi ve risk değerlendirilmesi yapılması ,
 • Uygun havalandırma , sıcaklık , aydınlatma, yeterli hareket alanı  , gürültü, hijyen şartları gibi çalışma koşullarının değerlendirilmesi
 • Gibi konularda hizmetler sağlamaktadır .

AMFORİ – BSCI BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN ;

1-)talep alındıktan sonra talep kabul edilirse bir denetim planı organize edilmeli ve BSCI herkesçe bilinen standarlarıyla alakalı denetim yapılmalıdır .

2-)BSCI tedarik ağında  var olan bir kuruluştan talep alınabilmelidir .

3-)yaplmış olan denetim sonucu uygunsuzluk varsa halledilmesi için tanınan sürede uygunsuzluklar giderilmelidir .

Uygunsuzluk bulunamadıysa ilgili kuruluş BSCI veri tabanına katılır . kururluş BSCI veri tabanına dahil olmak düşündüğü süre zarfında yıllık olarak gözetim ve denetime tabi tutulurlar.

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?