OCS belgesi ile alakalı başvuran üretici firma , ham madde  kabulünden itibaren üretim ağında bütün halkalarında ( satışda ve depolama aşamalarında kadar .)

Organik  ürünler  ile  konvansiyonel  ürünleri birbirinden koparacak yöntemleri yerine koymakla yükümlüdür .

organik ürünler  ile Konvansiyonel ürünler  değişik zamanlarda işlenerek ayrıma uğrayabilirler .

 

Organik içeriklerdeki  organik olan ham madde oranını belirleyen ve ürün ambalajlarında  bulunan 3 farklı modül bulunur . Bu modüller şöyle aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • %100 organik : ürünün tamamının oraganik ham maddede içerdiğini göstermektedir .
  • %95 organik :ürünün en az  %95 miktarında içeriğinin organik ham madde içerdiğini simgelemektedir .
  • %5-95 organik :ürünün en az %5 miktarında içerdiği ham madde  miktarını göstermektedir .

Dokümantasyon ihtiyaçları :

Organik İçerik bulunduran Standard ihtiyaçalarını , ocs ürünlerini kaydetme işlemi ve tanımlama iişlemleri için hem anlaşılabilir sisteme hemde işleyen bir sisteme ihtiyaç  duyulmaktadır . çalışma talimatları ile yazılı prosedürler  başlıca  bir gereksinimdir . üretim  yerlerinde  hem konvansiyonel hem organik  hemde üretim  paralel olara ta yer almakta ise  , üretimin bütün safhalarında  organik  üretimine ait  bütün torbaların  ,  konteynerlerin  ve kutuların  etiketlenmesi  gerekiyor .

Üretici firmalar  ,  ürün menşei , ürün miktarı ve ürün akışına ait bütün  dökümantasyonu bulundurmakla  sorumludur .

(örneğin ; tedarikçi  sertifikakaları , işleme kayıtları, alındı makbuzları, faturalar ve depo defterleri . ) bu gibi  kayıtlar en az beş yıl gibi bir süreyle saklanmalıdır .

Açık ham maddelerin  tarladan doğrudan  getirildiği gibi  durumlarda ise istisna olmak  üzere  organik  içerik üretim standardı  üretimleri için  sadece  ambalajlı  veya  etiketli ve mühürlü  ürünler kabul edilmeldir . aksi takdirde etiketlenmeyen ürünler  tedarikçiye geri verilmelidir .  bunun yanı sıra nakliye rotaları ve nakiliye şekilleri de kayıt altına mutlaka alınmalıdır .

Organic content standard (OCS) sertifikaston süreci şöyle aşağıdaki gibidir:

Organic Content Standard sertifikasına sahip olabilmek için müracaat edecek olan firmalar  ile alakalı sertifikasyon  kuruluşuna sundukları  formla bu isteklerini resmiyete dökerler . başvuru formu kabul edildikten sonra ise  ilgili firma , ilk sertifikasyon ve  ilk inceleme denetimleri için hazırlık aşamasına alınır . denetim v ve incelemeler için  ön görülen ücret firma tarafından yatırıldıktan sonra  ise   organic  concent standart  hususunda belgelendirme  kuruluşu tarafından  uygulama  klavuzu   hususunda  brifing bilgileri sunulur . ilk  inceleme planı ,  organic content standart  logo talep ve logo kullanım  klavuzuyla birlikte  firmaya gönderilir  .  takiben  ilk incelemeyle alakalı birlikte  sertifikasyon denmetimide yapılmaktadır . yapılan denetimlere dair  teftiş  rapoları ile bulgulara ait  raporlar  hazırlanır .

Denetim kontrol raporlarında ,  dosya  denetim  kontrol  listelerinde , tedarikçi listesi , doküman kontrol listesi ve alt  yüklenicileri   bulunduran  raporlar  yer almaktadır.

Firmadaki  denetimlerin  bitmesinden sonra bulguları  her ayrıntısına kadar  gösteren bir rapor  sunulur . standartlara uygunsuzluk hali  bulunmuyorsa da var olan uygunsuzluklar  halledilmişse , TE etiketli OCS  belgesi verilmektedir . üretim  süreçlerinde , ürünlerde ve çalışanlarda değişimler meydana gelip gelmediğini tespit  etmek amacıyla  firmalarda periyodik olarak  yıllık denetimler yapılmaktadır .

İhtiyaçlar ve etiketleme seviyeleri ;

Standart çerçevesinde  ürürün içeriklerinin  karıştrılm asına izizn verilmemektedir . bu tarz ürürnler  için etikeleme seviyesi , OCS  Blended olarak da belirlenmektedir .

%100 organik (OCS 100 )  seviyesini kullanabilmek için  de , aynı  meteryalin  hem konvansiyonel hem de  organik  liflerin  karıştırılmasına izin verilmemektedir  .  tam tersi yaşandığı taktirde  etiketleme seviyesi OCS  Blended  olarak kabul edilmektedir .

OCS  belgesi  ile alakalı başvuran  üretici  ,  ham madde  alımından itibaren  üretim  ağının  bütün halkalarında  (satışta ve depolama evrelerine kadar )  organik ürünler ile konvansiyonel ürünleri ayıracak sistemleri oturtmakla sorumludur .

En iyi uygulama bu  ürünleri  mekan içeriside  ( üretim hatları ve depo ) ayırmak  olacaktır .bu gerçekleşmediği taktirde zaman içerisinde  ayrıma uygulanabilir .

organik ürünler  ile Konvansiyonel ürünler farklı zaman dilimlerinde işlenerek ayrım gerçekleştirebilir .

 

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?