Sıfır Atık Belgesi

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ ; SIFIR ATIK BELGELENDİRME 

SIFIR ATIK NEDİR ?

Sıfır Atık, bir ürünün en az atık üretecek şekilde tasarlanması, kullanılması ve yeniden kullanılması, aynı zamanda atığa dönüşen ürünlerin de toplanıp işlenmesidir. Bu kapsamda Sıfır Atık Sistemi bütünsel çözümler geliştirirken, katı atık-insan ilişkisini tanımlayan modern davranış modellerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Sıfır atık için Kurumsal Tip Uygulamalar

kurumsal Tip Sıfır Atık uygulamaları, kurum içinde (iç ve dış) oluşan katı atıkların sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak toplanması, dönüştürülmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafı için analiz, boyutlandırma, tasarım ve iyileştirme çalışmalarını içerir.

sıfır atık Konut Tipi Uygulamalar

sıfır atık Konut Tipi Sıfır Atık uygulamaları, yerel yönetimlerin yerleşim alanlarında oluşan geri dönüştürülebilir katı atıkların teknolojisinin geri dönüşüm/bertaraf edilmek üzere toplanması ve sosyal tesislerle birlikte sosyal tesis alanlarının geliştirilmesi için planlama, optimizasyon ve ayrıştırma sistemlerini içermektedir.

sıfır atık Farkındalık Çalışmaları

Farkındalık Çalışmaları, kurumsal, konut ve eğitim tesislerine yönelik sıfır atık uygulamalarında davranış modelleri geliştirmek ve teknik yeterliliği artırmak amacıyla katı atık konusunda eğitim faaliyetlerini içermektedir.

sıfır atık Geri Dönüştürülebilirlik Endeksi
Bu paket, ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini belirlemek ve/veya arttırmak için alınması gereken önlemleri ve yapılması gereken iyileştirmeleri raporlar ve belirler.

Sıfır Atık ne anlama gelmektedir ?

Sıfır Atık Uluslararası İttifakı Sıfır Atık tanımı “Sıfır Atık, ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin sorumlu üretimi, tüketimi, yeniden kullanımı ve geri kazanılması yoluyla yanmadan ve toprağa, suya veya toprağa deşarj olmadan tüm kaynakların korunmasıdır. çevreyi veya insan sağlığını tehdit eden hava.” Tanımın ötesinde, Sıfır Atık, çevresel ve sosyal adalet ve yenilenme, eşitlik ve doğaya saygıya yönelik bir hedef olarak kaynakları korumak kadardır.Yerel düzeyde Sıfır Atık planlarını tasarlarken ve uygularken belediyeler, topluluklar, kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar da dahil olmak üzere atık ekosistemini oluşturan tüm aktörlere saygı duymalı ve onları dahil etmelidir.

Pratik açıdan Sıfır Atık’ın 5 kapsayıcı stratejisi vardır:

SIFIR ATIK ; Çöplüklerde, düzenli depolama sahalarında ve yakma tesislerinde atık bertarafına son verme hedefi
SIFIR ATIK; Endüstriyel sorumluluk ve ürünlerin yeniden tasarımı
SIFIR ATIK ;  Tüketim kalıplarını ekolojik sınırlar içinde almak
SIFIR ATIK  ; Kaynakları en yüksek ve en iyi kullanımda kurtarmak için sistemler ve altyapı geliştirmek
SIFIR ATIK ;  Kaynak ekosistemini oluşturan tüm sektörlere saygı duyarak ve sürece dahil ederek sosyal ve çevresel adaleti sağlamak

sıfır atık yönetimi uygulaması ; hangi sektörler için sıfır atık yönetimi gereklidir ;

Evsel Katı Atık Tarifeleri için sıfır atık

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Mahalli İdareler için sıfır atık

Kırsal Alanlar için sıfır atık

Turizm Tesisleri,  (Otel, Restoran, Kafeterya) için sıfır atık

Eğitim Kurumu ve Yurtlar için sıfır atık

Hane ve Siteler için sıfır atık

AVM, İş Merkezi, Ticari İşletme, Plazalar için sıfır atık

Havalimanı, Tren ve Otobüs Terminalleri için sıfır atık

Kurum ve Kuruluşlar Kılavuzu

Sıfır Atık Mavi için sıfır atık

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Tesisleri için sıfır atık

Sağlık Kuruluşları için sıfır atık

Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Uygulaması Kullanım için sıfır atık

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması için sıfır atık

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mobilya İmalatı için sıfır atık

Atık Akü Geri kazanım için sıfır atık

Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımı için sıfır atık

Beyaz Eşya Sanayi için sıfır atık

Birincil ve İkincil Alüminyum için sıfır atık

Boya Üretimi için sıfır atık

Boyama Vernikleme için sıfır atık

Demir Çelik Sanayi için sıfır atık

Demir Döküm Sanayi için sıfır atık

Deri Sektörü için sıfır atık

Döküm Sektörü için sıfır atık

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar için sıfır atık

Galvaniz Kaplama için sıfır atık

Geri Kazanım için sıfır atık

İlaç Sanayi için sıfır atık

Metal Kaplama için sıfır atık

Metal Sektörü için sıfır atık

Organik Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosit Üretimi Sektörü için sıfır atık

Oto Tamirhaneleri için sıfır atık

Otomotiv Sanayi için sıfır atık

Petrokimya için sıfır atık

Petrol Rafinasyonu için sıfır atık

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü için sıfır atık

Termik Santraller için sıfır atık

– TABS için sıfır atık

Kütle Denge Uygulaması Kullanıcı için sıfır atık

Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi için sıfır atık

Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme için sıfır atık

Biyogaz için sıfır atık

sıfır atık belgelendirme , Sıfır atık belgelendirme başvurusu ,  sıfır atık yönetim sistemleri Sıfır atık sistemine firmalar nasıl dahil olabilir , sıfır atık sisteminin şirketlere doğaya çevreye ve insanlığa faydaları , sıfır atık belgesi konusunda bilinmesi gerekenler için bize danışın.

 

 

 

 

 

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?