+90 212 875 34 63      bilgi@kavidanismanlik.com         | Teklif İste | Sıkça Sorulan Sorular |

Kavi Danışmanlık Kimyasal Kayıt Hizmeti ; KKDİK , Türk Reach

Kimyasal Kayıtlar ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı takvime göre ; kkdik ön kayıtlar için son tarih 31.12.2020 olarak belirlenmiştir

Regulation on Registration, Evaluation, Permission and Restriction of Chemicals KKDİK Regulation harmonizing REACH was published in Official Gazette;
The KKDIK Regulation prepared by the Ministry of Environment and Urban Planning was published in the Official Gazette on 23 June 2017.
https://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/KKD%C4%B0K_EKLER.docx
https://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/EN_KKDIK.pdf
https://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/KKD%C4%B0K_EKLER_%C4%B0NG.DOCX
Among the obligations for the products of the Turkish market through the KKDIK Regulations, the most important ones for industrialists can be summarized as follows:

 1. Registration: All substances manufactured or imported in their own or in mixtures in quantities of 1 tonne or more per year before 31.12.2023 must be registered at the latest by 31.12.2023. The registration process is carried out by submitting to the Ministry a registration dossier containing specific information (test data v.s) for the raw materials subject to registration submitted to the Turkish market. The registration process will commence after the pre-MBDF period lasting until 31 December 2020 and will be completed on 31 December 2023, whatever the tonnage ( > 1 tonnes).
 2. Commodity obligations: For raw materials in articles, notification for some raw materials, such as in the EU REACH Regulation, will also be obliged to register over 1 ton / year for raw materials intended to be released. In addition, article suppliers will be obliged to communicate information about these substances in the supply chain if they use certain substances in articles.
 3. Restrictions: The Regulation on the Restriction and Prohibition of Hazardous Substances and Mixtures published in the Official Gazette dated 26/12/2008 and numbered 27092 reiterated some REACH restrictions to the domestic legislation. With the introduction of the KKDIK Regulation, the list of constraints is 66 rows. Some lines (entries) will start to be applied at the end of the specified transition periods, but not at the specific date when they enter into force. Restrictions restrict or completely prohibit the use of certain chemical substances on the market and / or the application of paddles.
 4. Permit application: If the harmful substances having certain criteria are taken in Annex-14 of the Regulation, the seal will be subject to the requirement. Candidates for inclusion in Annex 14 will be determined by the Ministry in accordance with the REACH Regulation and will be published on the website. The articles in Annex 14 shall not be supplied or used in the market unless authorization is received by the manufacturer, importer or downstream user within the period specified.
 5. Chemical Safety Expert: Unlike REACH, it must be the signature of the Chemical Safety Authority specified in Annex-18 as required by the PPRC and chemical safety report. It is stated that this practice is brought about due to the problems experienced in REACH implementation in Europe.
  Liability in the Regulation Date
  Pre-registration (pre-MBDF) until 31.12.2020
  Registration until 31.12.2023
  Constraints will take effect in 5 different dates
  The date for each item shall be determined when adding to Annex 14 of the authorization

Kimyasalların çevreye ve insan sağlığına etkilerini sınırlandırmak amacıyla kayıt altına alınmaları öngörülmüştür.Kimyasal kayıtları tamamlanamayan madde veya karışımların piyasaya arz edilmesi  veya imal edilmesi çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.Piyasaya arz edilecek olan kimyasallar kimyasal kayıt sistemi üzerinden ( kks ; kimyasal kayıt sistemi ) kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt altına alınabilir. kimyasalların kayıt edilebilmesi için son tarih  31.12.2020 olarak belirlenmiştir. 31.12.2020 tarihine kadar kimyasal kayıtları tamamlanamayan kimyasalların piyasaya arz edilmesi veya imal edilmesi söz konusu değildir.


Kavi Danışmanlık Kimyasal Kayıt Tek Temsilcilik Hizmeti

Kavi danışmanlık olarak ; ithal ettiğiniz kimyasalların kayıt altına alınması sürecinde tek temsilcilik hizmeti sağlamaktayız , ithal edilen kimyasalların kayıt altına alınabilmeleri ; Türkiye de kayıt edilebilmeleri , mevzuatlar gereği ancak Türkiyede ki yerleşik firmalar tarafından sağlanabilir. Kimyasalların ithalatını sağlayan şirketler , Türkiyede ki kimyasalların kaydı hususunda tek temsilcilik mevzuatlarını yerine getirmek amacıyla tek temsilci atamak durumundadırlar. Atanan tek temsilciler kimyasal kayıt ilgili hükümlerini yerine getirmek şartıyla kimyasal kayıtları gerçekleştirebilirler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) kimdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı (Reach), Değerlendirmesi (Evaulation), İzni ve Kısıtlanması’na (Authorisation/ Restriction) yönelik yönetmelik ve tüzüklerini tek sistem altında topladığı REACH’e uygun olarak KKDİK yönetmeliğini hazırlamıştır. Söz konusu yönetmelik sonucu kimyasal madde imalatçıları, ihracatçıları ve ithalatçılarının kimyasal ürünlerini üretimini ve ticaretini Avrupa Birliğinde yapabilmeleri için Avrupa Kimyasallar Ajansı- AKA (Europian CHemical Agency- ECHA)’ya kayıt ettirmesi şarttır. Bu kayıt neticesinde Avrupa Birliğine ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalar ürünlerinde kısıtlı/yasaklı maddelerin bulunmadığını veya limiti aşmadıklarını belgeleyebilmektedir. Bu nedenle de KDU ile çalışmaları gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), KKDİK kayıt kapsamında hazırlanmış olan teknik dosyayı inceleme, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Risk Raporunu hazırlama görevlerini üstlenmektedir.

KDU’nun yapacağı işlemler KKDİK Madde 11, Madde 27, Geçici Madde 2’de; Eğitim ve sınav koşulları ise KKDİK Ek-18’de belirtilmiştir.

Not: KKDİK hakkında detay bilgi aşağıda daha detaylı olarak anlatılmıştır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) görevleri nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), kimyasal ürünlerin kaydına yönelik aşağıdaki görevleri üstlenmektedir;

 • Maddenin üretimi ve kullanımları hakkında kullanımlarını ve gerektiğinde maruz kalma kategorilerini de içeren bilgileri hazırlamakta ve kontrol etmektedir
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi bilgilerini kontrol etmektedir.
 • Fizikokimyasal, Tosikolojik ve Ekotoksikolojik bilgilerin yer aldığı çalışma özetlerini hazırlamaktadır.
 • Detaylı çalışma özetleri hazırlamaktadır
 • Gerekli hallerde Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Raporunu hazırlamaktadır. Söz konusu rapor insan sağlığı değerlendirmesi, fizyokimyasal zararlılık değerlendirmesi ile kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı biyobirikimli (vPvB) değerlendirmesi hususlarını içermekte olup, aşağıda maddeler halinde de belirtilmektedir.
 • Tonaja bağlı ilave raporları hazırlamaktadır.
 • İzole ara madde türleri ile ilgili kayıt ve benzer yükümlülükleri yerine getirmektedir.
 • Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe istinaden güvenlik bilgi formu hazırlayabilmektedir.